Hotel Rooms

Neptün Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Hotel Rooms, hotellere bağlı olarak tanımlanmış oda tiplerinin görüntülendiği modüldür.

Add Hotel Room

Cubeagency definitions hotels hotelrooms add.png

Hotel Rooms modülünde, sağ üst kısımda bulunan Add Hotel Room linki ile erişilebilen bir modüldür. Yeni hotel odası eklemek için bu link kullanılmaktadır. İki parçadan oluşur. İşlem sonucunda eğer kullanıcının yetkisi varsa hotel fotoğrafı ekleme sayfasına, yoksa hotel odası listesine yönlendirilir.

Bu modülde yeni kayıt oluşturmak için doldurmanız gereken alanlar

Oda tipi ve hotel seçimi

Alan Durum Özellik Açıklama
Hotel Zorunlu - Bu alanda oda tanımlamak istediğiniz hoteli seçiniz. Hotel listesinde seçeceğiniz hotelin tanımlı oda sayısı, yanında belirtilmiştir.
Hotel Rooms Statik Gizli Yaptığınız hotel seçimine göre, eğer hotelin tanımlı odaları varsa, mükrerrer kaydı engellemek için alanda bilgi amaçlı gösterilir.
Rooms Zorunlu Çoklu Tanımlı oda tipi listesinden istediğiniz kadar oda tipi seçiniz.


Help-hint 48px.png Bu aşamaya gelmek için Hotel ve Rooms alanlarını doldurarak Next butonuna basınız.
Help-hint 48px.png Aşağıdaki alanlar, seçtiğiniz oda tipi sayısı kadar tekrar edecektir.
Help-hint 48px.png Eğer kayıtlı bir oda tipini seçerseniz, aşağıdaki alanlar gizlenir, bu kaydın var olduğu hatırlatılır.

Oda detayları

Alan Durum Özellik Açıklama
Room Size Opsiyonel - Oda tipinin metrekare cinsinden genişliğini belirtiniz.
Unit Quantity Opsiyonel - Oda tipinin hotel bünyesindeki sayısınını belirtiniz.
Beds Opsiyonel - Oda tipinde bulunan yatak sayısını belirtiniz.
Facilities Opsiyonel Çoklu Oda tipinin sahip olduğu imkanları seçiniz.

Search Hotel Room

Cubeagency definitions hotels hotelrooms.png

Tanımlı tüm hotel odalarının listelenmesi için kullanılan araçtır.

Bu modülde varolan bir kaydı aramak için doldurmanız gereken alanlar

Alan Durum Özellik Açıklama
Hotel Opsiyonel - Bir hotele göre aramak içindir.
Type Opsiyonel - Oda tipine göre aramak içindir.
Room Facilities Opsiyonel - Oda özelliklerine göre aramak içindir.
Area Opsiyonel - Kayıtların sınırlandırılabilmesi için odaların bulunduğu bölgeyi seçin.
Subarea Opsiyonel - Bölge seçimine bağlı olarak, o bölgedeki alt bölgelere göre aramak içindir.
Location Opsiyonel - Alt bölge seçimine bağlı olarak, o alt bölgedeki lokasyonlara göre aramak içindir.

Edit Hotel Room

Hotel Rooms modülünde, hotel odalarının listelendiği sütunların en sağ kısmında bulunan Edit linki ile erişilebilen bir modüldür. Varolan bir oda tipini düzenlemek için bu link kullanılmaktadır.

Bu modülde varolan bir kaydı düzenlemek için doldurmanız gereken alanlar

Alan Durum Özellik Açıklama
Hotel Statik Değiştirilemez Bu alanda tanımlı oda tipinin bağlı olduğu hotel, bilgi amaçlı gösterilir.
Type Zorunlu - Tanımlı oda tiplerinden birini seçerek, oda tipini değiştirin. Ancak bu işlem voucher, invoice ve bazı rezervasyon listeleri gibi kayıtlarda değişikliğe sebep olabilir.
Room Size Opsiyonel - Oda tipinin metrekare cinsinden genişliğini belirtiniz.
Unit Quantity Opsiyonel - Oda tipinin hotel bünyesindeki sayısınını belirtiniz.
Beds Opsiyonel - Oda tipinde bulunan yatak sayısını belirtiniz.
Facilities Opsiyonel Çoklu Oda tipinin sahip olduğu imkanları seçiniz.CUBE Agency Modülleri

Cubeagency dashboard.png
Dashboard


 
Cubeagency reservations.png
Reservations

Hotels · Tours · Tickets · Service Reservations

Cubeagency contracts.png
Contracts

Tariff · Contracts · Actions · Allotments


 
Cubeagency accounting.png
Accounting

Transactions · Statements · Invoices · Cash Transfer · Exchanges · Take Over · Salary Payments · Commision Payments · Commision Incomes


Cubeagency reports.png
Reports

Suppliers · Agency · Hotels · Users

 
Cubeagency definitions.png
Definitions

Hotels · Contracts · Agencies · Tours · Suppliers · Transportations · Accounting · Positioning · Photos


Cubeagency users.png
Users

User List · Add New User · User Account

 
Cubeagency system.png
System

Translator · System Health · Logs · About · Help · Settings · IP Blocking


Cubeagency webmanagement.png
Web Management

Agency Tracker

 
Cubeagency 3rdparty.png
3rd Party

Services · Reports · Mapping