Contracts (Kontrat)

Neptün Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
Cube Agency
Cubeagency contracts.png

Modül :

Contracts

Sayfa :

Contracts

Contracts, rezervasyon, ve B2B gibi modüllerde, hotellerle yapmış olduğunuz kontratların girildiği modüldür.

Add Contract

Contracts modülünde, sağ üst kısımda bulunan Add Contract linki ile erişilebilen bir modüldür.

Bu modülde yeni kayıt oluşturmak için doldurmanız gereken alanlar

- 1. Aşama

Alan Durum Özellik Açıklama
Name Zorunlu - Girmek istediğiniz kontratı tanımlayan bir isim giriniz.
Contract Date Zorunlu - Kontratın yapıldığı tarihi seçiniz.
Contract Range Zorunlu - Kontratın kapsadığı tarih aralığını seçiniz. Bu tarih aralığını sonraki aşamalarda periyot cinsinden bölebilirsiniz. Kontratınız belirtilen aralıkta geçerli olacaktır.
Hotel Zorunlu - Kontrat fiyatları, hotel oda tipine göre değişkenlik gösterdiği için, oda tanımlaması yapılmış hotel listesinden kontrat yapılan hoteli seçiniz.
Market Zorunlu - Kontratın geçerli olduğu marketi seçiniz.
Board Zorunlu - Kontrat boardunu seçiniz.
Supplier Opsiyonel - Eğer varsa kontratın tedarikçisini giriniz. Tedarik edilen kontratlarda hotel rezervasyon carisi tedarikçi firma ile oluşur.
Weekend Zorunlu - Varsa haftasonu günlerini seçiniz.
Notes Opsiyonel - Kontrat ile ilgili varsa notunuzu giriniz.
Promotional Opsiyonel - Eğer girilen kontrat promosyonel ise işaretleyiniz.
Promotion Note Opsiyonel Bağlantılı Eğer girilen kontrat promosyonel ise görüntülenir. Varsa promosyon notunuzu bu alana giriniz.
Use in Online Zorunlu - Promosyonu online kanallarda gösterimini açmak / kapatmak için bir seçim yapınız.
Active - - Kontratın sistem içerisinde aktif/deaktif seçimini yapınız.
Use for Zorunlu - Kontratın hotel rezervasyonu ve paketlerde kullanılması için seçim yapınız.
Contract Type Zorunlu - Kontratın grup ya da münferit rezervasyonlarda geçerli olması için seçim yapınız. Group seçimi, minimum kişi sayısı için ek alan oluşturacaktır.
Min. Units For Group Zorunlu Bağlantılı Kontratın grup rezervasyonlarda geçerli olması için gerekli minimum kişi sayısını sayısal olarak giriniz.

- 2. Aşama

Help-hint 48px.png Aşağıdaki alanlar, hotele kayıtlı oda tipi sayısı kadar tekrar edecektir.
Help-hint 48px.png Oda Tipi alanı hotel kayıtlarına göre değişiklik gösterecektir.
Alan Durum Özellik Açıklama
Oda Tipi Opsiyonel - Bu alanın adı hotel oda tipi olarak gösterilir. Kontrata dahil etmek istediğiniz, önceden tanımlı odaları seçiniz. Ayrıca kontratta gelen hotel odalarının sıralamasını belirlemek ve kullanım kolaylığı sağlamak için sürükle - bırak yöntemiyle çalışmaktadır. Kaydın solunda bulunan (Priority arrows.png) ikonunu sürükleyip, bırakarak sıralamayı anlık olarak güncelleyebilirsiniz.
Accommodation Types Zorunlu Bağlantılı Çoklu Seçilen oda tipinde izin verilen konaklama tiplerini seçiniz.

- 3. Aşama

Bu aşamada hangi oda tipinde, minimum ve maksimum kaç yetişkin, kaç çocukla kalabilir belirtiniz. Yaş aralığı ve çocuk sayısı permütasyonu sonucu oluşacak istenmeyen ihtimaller, son aşamada iptal edilebilir.

Help-hint 48px.png Aşağıdaki alanlar, seçilmiş oda tipi ve konaklama tipi kadar tekrar edecektir.
Age Range #1 Age Range #2 Age Range #3
Çocuk Yaşları Sayı (A) - Sayı (B) Sayı (A) - Sayı (B) Sayı (A) - Sayı (B)
Oda Tipi Min Adult Max Adult Max Child
Konaklama Tipi (Örnek: Single) Sayı (C) Sayı (D) Sayı (E)
Konaklama Tipi (Örnek: Double) Sayı (C) Sayı (D) Sayı (E)
Sayı Açıklama Tablosu
Değişken Açıklama
Sayı (A) Çocuk yaş aralığında minimum değer.
Sayı (B) Çocuk yaş aralığında maksimum değer.
Sayı (C) Konaklama tipindeki standart yetişkin sayısı. Bu değer konaklama tanımlamasına bağlı olarak tanımlı gelir.
Sayı (D) Konaklama tipindeki maksimum yetişkin sayısı. Bu sayının (Sayı D), standart yetişkin sayısından farkı ekstra yatak sayısını verir (Sayı D - Sayı C = Ekstra Yatak). Bu değer konaklama tanımlamasına bağlı olarak tanımlı gelir.
Sayı (E) Konaklama tipindeki izin verilen maksimum çocuk sayısı. Bu alan 0 - 3 aralığında bir sayısal değer ile doldurulmalıdır. Çocuk Yaşları tablosunda belirtilmiş olan yaş aralıklarının tüm permütasyonları hesaplanarak fiyat giriş ekranında gösterilir.

- 4. Aşama

Bu aşamada kontratın periyot tarihlerini seçiniz. Aşağıdaki örnek dört periyotlu bir kontrat için verilmiştir. Fiyat ekranında dört periyot için üç fiyat alanı oluşacaktır. Aynı harf ile işaretlenmiş periyotlar, aynı alanda gösterilir.

Help-hint 48px.png Aşağıdaki alanlar, periyot tarihleri eklendikçe çoğalacaktır. Maksimum 30 periyot belirtilebilir.
Help-hint 48px.png Aynı fiyat aralığına sahip olan periyotları aynı harfler ile eşleyiniz. Fiyat giriş ekranında oda tiplerinin fiyat kutuları, harf sayısı kadar kez oluşturulur. Aynı harfteki periyotlar için tek bir alan oluşur ve aynı fiyata sahip ama farklı tarihlerdeki periyotları daha hızlı sisteme ekleyebilirsiniz.
Help-hint 48px.png Periyotlar arasında ve kontratın başlangıç ve bitiş tarihleri arasında boşluk olamaz. Başlangıç tarihleri otomatik olarak atanır, sadece periyot bitiş tarihlerini seçerek ilerleyebilirsiniz.
Periyot Listesi
# Periyot Başlangıç Bitiş
Period 1 A 01.01.2017 01.02.2017
Period 2 B 02.01.2017 01.03.2017
Period 1 C 02.03.2017 31.05.2017
Period 1 A 01.06.2017 30.06.2017

- 5. Aşama

Contract Header - Disabled.png

(Görsel: A5.1)

Sayı Açıklama Tablosu
Değişken Açıklama
1 Kontrat kaydedilirken fiyatların yuvarlanması için bu alanı seçiniz. <0,50 değerler 0,00 ve >=0,50 değerler ise 1,00 olarak yuvarlanır.
2 Satış fiyatı girişi yapabilmek için gerekli olan alanları gösteren butondur. Bu butonun aktifleşmesi için öncelikle tüm alış fiyat alanlarını doldurmanız gereklidir.
3 Alış kuru seçim alanıdır. Hotelin size gönderdiği kontrattaki kuru seçiniz.
4 Satış kuru seçim alanıdır. Müşterilerinize satış yapmak istediğiniz kuru seçiniz. Alış ve satış kurları aynı olmak zorunda değildir.
5 Satış fiyatlarını, aynı kutudaki alış fiyatını belirli bir oranda ya da belirli bir miktarda artırarak hesaplamak için bu alanı kullanınız.
6 Ekstra yatak satış fiyatlarını, aynı kutudaki ekstra yatak alış fiyatını belirli bir oranda ya da belirli bir miktarda artırarak hesaplamak için bu alanı kullanınız.
7 Komisyon oranları periyot bazlıdır. Tüm periyotları düzenlemek için bu kutuyu kullanın. Yüzde oranında veri girişi için 0-100 aralığında bir sayı değeri giriniz.
8 KDV oranları periyot bazlıdır. Tüm periyotları düzenlemek için bu kutuyu kullanın. Yüzde oranında veri girişi için 0-100 aralığında bir sayı değeri giriniz.
Help-hint 48px.png Fiyat giriş ekranı üst bölümü, tüm alış kutuları doldurulduktan sonra aşağıdaki gibi gözükecek ve 2, 5 ve 6 numaralı alandaki alanlar otomatik olarak kullanılabilir olacaktır.

Contract Header - Enabled.png

(Görsel: A5.2)

Contracts - Period.png

(Görsel: A5.3)

Sayı Açıklama Tablosu
Değişken Açıklama
1 Fiyatların girildiği periyodun adı bu alandadır. 4. Aşama'da seçilmiş harf sayısı kadar tekrar eder.
2 Girilen periyodu kapsayan tarih aralıkları bu alanda alt alta listelenir.
3 Unit fiyat giriş kutularını gösterip gizleyen butondur.
4 Fiyatların girildiği oda tipinin adı bu alandadır. 2. Aşama'da seçilmiş oda tipi sayısı kadar, her periyodun altında tekrar eder.
5 Fiyatların girildiği oda tipinin, bulunduğu periyottaki komisyon oranını bu alana giriniz. Standart olarak 0 (sıfır) olarak gelir ve fiyat giriş ekranı üst bölümündeki 7 numaralı alandan etkilenir.
6 Fiyatların girildiği oda tipinin, bulunduğu periyottaki KDV oranını bu alana giriniz. Standart olarak 0 (sıfır) olarak gelir ve fiyat giriş ekranı üst bölümündeki 8 numaralı alandan etkilenir.
7 Fiyatların girildiği oda tipinin adının sol tarafında bulunan, 3 numaralı alandaki buton ile gösterilip, gizlenirler. Bu alan, altında bulunan, aynı periyot ve oda tipindeki 8, 9, 10, 11 numaralı alanları etkiler.
8 Fiyatların girildiği oda tipindeki konaklama tipinin adı bu alandadır. 2. Aşama'da seçilmiş oda tipinde izin verilmiş konaklama tipi sayısı kadar, her oda tipinin altında tekrar eder.
9 Standart fiyat sütunudur. Odanın, konaklama tipindeki baz fiyatı bu alana giriniz.
10 Extra Bed fiyatı sütunudur. Odanın, konaklama tipindeki varsa ekstra yatak fiyat için alan gösterilir. Yoksa (Ban icon.png) ikonu gösterilir.
11 Haftasonu fiyatı sütunudur. Odanın, konaklama tipindeki haftasonu fiyatını bu alana giriniz. Bu sütun, 1. Aşama'da Weekend alanında bir seçim yapıldığı takdirde gösterilir.
12 Extra Bed fiyatının Haftasonu sütunudur. Odanın, konaklama tipindeki varsa haftasonu belirtilen ekstra yatak fiyatıdır. Yoksa (Ban icon.png) ikonu gösterilir. Bu sütun, 1. Aşama'da Weekend alanında bir seçim yapıldığı takdirde gösterilir.
13 3. Aşama'da yapılan tercihlere göre olabilecek tüm kombinasyonlar, Odanın, konaklama tipinde birer satır olarak oluşturulur. Her satır, sol kısmında bulunan seçim alanı tıklanarak etkisizleştirilebilir. Etkisizleştirilmiş tüm satırdaki alanlar gizlenir.
14 Fiyat girilen alandır. Buying (Alış), Selling (Satış) olmak üzere iki tipte ve üç parçadan oluşur. İlk parça Buying ve Selling tipini, ikinci parça girişin yapıldığı sayısal değer alanı ve son parça da girilen fiyatın kuru bulunmaktadır. Selling (Satış) tipindeki alanlar standart olarak gizlidir. Tüm alış kutuları doldurulduktan sonra, sayfanın en üstünde bulunan A5.1 görselindeki 2 numaralı alandaki buton ile aktifleştirilebilirler.
Help-hint 48px.png Fiyat giriş ekranı (5. Aşama), çözünürlüğü düşük monitörler için esneklik sağlamak amacıyla, mouse ile tutup sağa ve sola sürüklenebilir. Çift tıklandığında ise orjinal konumuna geri döner.

Not: Eğer fiyat kutularından herhangi birine 0 (sıfır) değeri girilirse, devam butonunun hemen üstünde onay metni ve seçim kutusu bulunur. Onay olmadan bu aşama geçilemez.

Search Contract

Tanımlı tüm kontratların listelenmesi için kullanılan araçtır. En az bir parametre ile arama yapılabilir.

Bu modülde varolan bir kaydı aramak için doldurmanız gereken alanlar

Alan Durum Özellik Açıklama
ID Opsiyonel - Kontrat numarasına göre filtreleme yapmak için sayısal bir değer giriniz.
Contract Date Opsiyonel - Kontrat tarihine göre filtreleme yapmak için bir kayıt seçiniz.
Name Opsiyonel - Kontrat adına göre filtreleme yapmak için bir kayıt seçiniz.
Alloment Opsiyonel - Kontenjan durumuna göre filtreleme yapmak için bir kayıt seçiniz.
Area Opsiyonel - Bir bölgeye göre filtreleme yapmak için bir kayıt seçiniz.
Hotel Opsiyonel - Bir hotele göre filtreleme yapmak için bir kayıt seçiniz.
Market Opsiyonel - Kontratın marketine göre filtreleme yapmak için bir kayıt seçiniz.
Supplier Opsiyonel - Bir tedarikçiye göre filtreleme yapmak için bir kayıt seçiniz.

Edit Contract

Contracts modülünde, kontratların listelendiği sütunların en sağ kısmında bulunan Edit linki ile erişilebilen bir modüldür. Varolan bir kontratı düzenlemek için bu link kullanılmaktadır.

Bu modülde varolan bir kaydı düzenlemek için doldurmanız gereken alanlar

Alan Durum Özellik Açıklama
Name Zorunlu - Kontratı tanımlayan bir isim giriniz.
Contract Date Zorunlu - Kontratın yapıldığı tarihi seçiniz.
Market Zorunlu - Kontratın geçerli olduğu marketi seçiniz.
Notes Opsiyonel - Kontrat ile ilgili varsa notunuzu giriniz.
Use in Online Zorunlu - Promosyonu online kanallarda gösterimini açmak / kapatmak için bir seçim yapınız.
Active - - Kontratın sistem içerisinde aktif/deaktif seçimini yapınız.
Use for Zorunlu - Kontratın hotel rezervasyonu ve paketlerde kullanılması için seçim yapınız.CUBE Agency Modülleri

Cubeagency dashboard.png
Dashboard


 
Cubeagency reservations.png
Reservations

Hotels · Tours · Tickets · Service Reservations

Cubeagency contracts.png
Contracts

Tariff · Contracts · Actions · Allotments


 
Cubeagency accounting.png
Accounting

Transactions · Statements · Invoices · Cash Transfer · Exchanges · Take Over · Salary Payments · Commision Payments · Commision Incomes


Cubeagency reports.png
Reports

Suppliers · Agency · Hotels · Users

 
Cubeagency definitions.png
Definitions

Hotels · Contracts · Agencies · Tours · Suppliers · Transportations · Accounting · Positioning · Photos


Cubeagency users.png
Users

User List · Add New User · User Account

 
Cubeagency system.png
System

Translator · System Health · Logs · About · Help · Settings · IP Blocking


Cubeagency webmanagement.png
Web Management

Agency Tracker

 
Cubeagency 3rdparty.png
3rd Party

Services · Reports · Mapping