Hotels (Liste)

Neptün Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Hotels (Liste), Positioning'e bağlı olarak tanımlanmış hotellerin görüntülendiği modüldür. Üç parçadan oluşur, bunlar sırasıyla; List View, Map View, Priority olarak ayrılmıştır ancak bu özellikler yaptığınız aramaya göre değişiklik gösterir.

Add Hotel

Hotels modülünde, sağ üst kısımda bulunan Add Hotel linki ile erişilebilen bir modüldür. Yeni hotel eklemek için bu link kullanılmaktadır. Üç parçadan oluşur. Bunlar sırasıyla Search, Add Hotel, Priority formlarıdır. İşlem sonucunda eğer kullanıcının yetkisi varsa hotel odası ekleme sayfasına, yoksa hotel listesine yönlendirilir.

Cubeagency definitions hotels hotels add.png


Bu modülde yeni kayıt oluşturmak için doldurmanız gereken alanlar

Search

Alan Durum Özellik Açıklama
Search Opsiyonel - Google altyapısı kullanılarak, işletme listesinden eklemek istediğiniz hoteli seçebilir, Name, E-mail, Phone, Website, Latitude, Longitude verisini çekerek, daha hızlı işlem yapabilirsiniz. Seçtiğiniz işletmeyi harita üzerinde görebilirsiniz.

Add Hotel

Alan Durum Özellik Açıklama
Ranking Zorunlu - Tanımlı olan hotel yıldız sayısını seçiniz.
Type Zorunlu - Tanımlı hotel tiplerini seçiniz.
Location Zorunlu - Bu listede tanımlı olan tüm lokasyonlar ve her lokasyonun altında bulunan satırda,

Country > Area > Subarea bilgisi yer alır. Lokasyonu seçerek, ülke, bölge, alt bölge seçimlerini de yapmış olursunuz.

Name Zorunlu - Hotelin tüm sistemde görüntüleneceği adını yazın.
Phone Zorunlu - Hotelin ülke kodu ile birlikte telefon numarasını yazın.
Fax Opsiyonel - Hotelin ülke kodu ile birlikte fax numarasını yazın.
E-Mail Zorunlu - Hotel'e sistem ile e-posta gönderimi, B2B'de gösterimi gibi durumlar için hotelin kullanımda olan bir adresini girin.
Address Zorunlu - B2B, Voucher, Invoice ve benzeri yazdırılabilir kağıtlarda gösterimi için açık adresini yazın.
Website Zorunlu - B2B ve diğer kanallarda gösterimi için site URL bilgisini yazın. Bu alanın başında "http://" ve ya "https://" olduğuna dikkat ediniz.
Latitude Zorunlu - Harita üzerinde gösterim, mapping ve mükrerrer kayıt girişini engellemek için enlem bilgisini giriniz. Bu değer sayısal bir değer olmalıdır.
Longitude Zorunlu - Harita üzerinde gösterim, mapping ve mükrerrer kayıt girişini engellemek için boylam bilgisini giriniz. Bu değer sayısal bir değer olmalıdır.
Facilities Opsiyonel - Tanımlı olan hotel imkanları seçiniz.
Description Opsiyonel - Websitesi, B2B ve yazdırılabilir sayfalar için hoteli tanıtan metni buraya giriniz.

Priority

Alan Durum Özellik Açıklama
Position Zorunlu Gizli Hotelin lokasyonu belirlendikten sonra görüntülenir. Eklenecek hotelin, bulunduğu bölgede sıralamadaki yerini ayarlamak için seçenekler bulunur. Bu seçenekler sırasıyla, aşağıdaki alanda seçilen hotelin üstüne, aşağıdaki alanda seçilen hotelin sonrasına, bulunduğu bölgenin en üstüne ve bulunduğu bölgenin en altına eklenmesidir. Bu seçeneklerden en az biri seçilmiş olması gerekmektedir.
Hotel Zorunlu Gizli Hotelin lokasyonu belirlendikten sonra görüntülenir. Yukarıda bulunan alanda seçilen seçeneklere bağlı olarak da gösterilir ve gizlenir. Eğer bir hotel referans alınarak sıralama yapılacaksa (ilk iki opsiyondan biri seçili ise) gösterilir ya da gizlenir.
Conflicts Zorunlu Gizli Form tamamlandıktan sonra, eklenmek istenen kaydın bir benzerinin koordinat bazlı mesafesine, adına, e-posta adresi, telefon numarası gibi benzerliklerle uyuşan kayıt varsa, benzer hotel ve ya hotellerin tek tek Double Click To Delete butonuna çift tıklanarak kaldırılır. Kaldırılmayan herhangi bir kayıt, yeni kaydın eklenmesine engel olur.

Search Hotel

Tanımlı tüm bölgelerin listelenmesi için kullanılan araçtır. En az bir kriter ile arama yapılabilmektedir. Ek olarak cache ayarlarınıza göre son aramanızı hatırlar.

Cubeagency definitions hotels hotels.png

Bu modülde varolan bir kaydı aramak için doldurmanız gereken alanlar

Alan Durum Özellik Açıklama
Name Opsiyonel - Bu alan kayıtlı hotelleri ismine göre aramak içindir.
Ranking Opsiyonel - Bu alan kayıtlı hotelleri yıldızlarına göre aramak içindir.
Sort By Opsiyonel - Bu alan sonuçları, belirtilen kriterlere göre sıralamak içindir. Öncelik, isim ve en son yapılan fiyat sorgulamalarında çıkmasına göre, artan ve azalan olarak sıralayabilirsiniz.
Area Zorunlu - Map View ve Priority gösterimi, kayıtların sınırlandırılabilmesi için hotelin bulunduğu bölgeyi seçin.
Subarea Opsiyonel - Bölge seçimine bağlı olarak, o bölgedeki alt bölgelere göre aramak içindir.
Locations Opsiyonel - Alt bölge seçimine bağlı olarak, o alt bölgedeki lokasyonlara göre sıralamak içindir.

List View

List View, aranan hotel sonucunun bulunduğu kısımdır. Name sütununda tanımlı bölgenin adı ve alt satırında yıldız bilgisi bulunur. Priority sütununda bulunduğu bölgedeki sıralaması, Contact sütununda hotelin e-posta, telefon ve fax bilgileri bulunmaktadır. Location kısmında hotelin tanımlandığı lokasyon bilgisi gösterilir. Name, Contact ve Location sütunlarındaki kayıtlar, tıklanarak, anlık olarak güncellenebilir. Last Found sütununda en son yapılan fiyat aramasında alınan sonuç tarihi, yeşil zeminde gösterilir, yoksa kırmızı zeminde çarpı ikonu gösterilir. Dişli ikonunun bulunduğu sütunda ise butonlar sırasıyla Hotel Photos, Hotel Contacts, düzenleme ve gizleme butonları bulunmaktadır.

Hotel Photos

Hotel Photos butonu, bulunduğu satırdaki hotelin fotoğraflarını listelemek ve eklemek için bir kısa yoldur. Tanımlı hotel fotoğrafı varsa yeşil, yoksa sarı renkte gösterilir.

Hotel Contacts

Hotel Contacts butonu, bulunduğu satırdaki hotelin kontakt kişilerini listelemek ve eklemek için bir kısa yoldur. Tanımlı kişi varsa beyaz olarak gösterilir ve tıklandığında hotelin altında liste açılır, yoksa sarı renkte gösterilir ve ekleme sayfasına yönlendirilir.

Edit Hotel

Hotels modülünde, hotellerin listelendiği sütunların en sağ kısmında bulunan Edit linki ile erişilebilen bir modüldür. Varolan bir hoteli düzenlemek için bu link kullanılmaktadır.

Bu modülde varolan bir kaydı düzenlemek için doldurmanız gereken alanlar

Search

Alan Durum Özellik Açıklama
Search Opsiyonel - Google altyapısı kullanılarak, işletme listesinden eklemek istediğiniz hoteli seçebilir, Name, E-mail, Phone, Website, Latitude, Longitude verisini çekip, Add Hotel alanındaki kayıtların üstüne yazarak, daha hızlı işlem yapabilirsiniz. Seçtiğiniz işletmeyi harita üzerinde görebilirsiniz.

Add Hotel

Alan Durum Özellik Açıklama
Ranking Zorunlu - Tanımlı olan hotel yıldız sayısını seçiniz.
Type Zorunlu - Tanımlı hotel tiplerini seçiniz.

{{Tablosatir|Location|Bu listede tanımlı olan tüm lokasyonlar ve her lokasyonun altında bulunan satırda, Country > Area > Subarea bilgisi yer alır. Lokasyonu seçerek, ülke, bölge, alt bölge seçimlerini de yapmış olursunuz. Bu kaydın güncellenmesi operasyonunuzu ve bazı diğer kayıtları etkileyebilir.

Name Zorunlu - Hotelin tüm sistemde görüntüleneceği adını yazın.
Phone Zorunlu - Hotelin ülke kodu ile birlikte telefon numarasını yazın.
Fax Opsiyonel - Hotelin ülke kodu ile birlikte fax numarasını yazın.
E-Mail Zorunlu - Hotel'e sistem ile e-posta gönderimi, B2B'de gösterimi gibi durumlar için hotelin kullanımda olan bir adresini girin.
Address Zorunlu - B2B, Voucher, Invoice ve benzeri yazdırılabilir kağıtlarda gösterimi için açık adresini yazın.
Website Zorunlu - B2B ve diğer kanallarda gösterimi için site URL bilgisini yazın. Bu alanın başında "http://" ve ya "https://" olduğuna dikkat ediniz.
Latitude Zorunlu - Harita üzerinde gösterim, mapping ve mükrerrer kayıt girişini engellemek için enlem bilgisini giriniz. Bu değer sayısal bir değer olmalıdır.
Longitude Zorunlu - Harita üzerinde gösterim, mapping ve mükrerrer kayıt girişini engellemek için boylam bilgisini giriniz. Bu değer sayısal bir değer olmalıdır.
Facilities Opsiyonel - Tanımlı olan hotel imkanları seçiniz.
Description Opsiyonel - Websitesi, B2B ve yazdırılabilir sayfalar için hoteli tanıtan metni buraya giriniz.

Priority

Alan Durum Özellik Açıklama
Position Opsiyonel - Bu alanda bir değişiklik yapılmazsa, bu kısım opsiyonel kalacaktır. Eklenecek hotelin, bulunduğu bölgede sıralamadaki yerini ayarlamak için seçenekler bulunur. Bu seçenekler sırasıyla, aşağıdaki alanda seçilen hotelin üstüne, aşağıdaki alanda seçilen hotelin sonrasına, bulunduğu bölgenin en üstüne ve bulunduğu bölgenin en altına eklenmesidir. Bu seçeneklerden en az biri seçilmiş olması gerekmektedir.
Hotel Opsiyonel - Bu alanda bir değişiklik yapılmazsa, bu kısım opsiyonel kalacaktır. Yukarıda bulunan alanda seçilen seçeneklere bağlı olarak da gösterilir ve gizlenir. Eğer bir hotel referans alınarak sıralama yapılacaksa (ilk iki opsiyondan biri seçili ise) gösterilir ya da gizlenir.

Hide Hotel

Gizleme butonu, bulunduğu satırdaki hotelin sistemden kaldırılmasını sağlar. Bu işlem CUBE içerisinde listeleri, aramaları ve B2B'de ise tamemen gizlemeyi sağlar. Ancak geçmişe yönelik kayıtların kaybolmaması için muhasebe ve yönelik yazdırabilir sayfalar bu işlemden etkilenmezler.

Map View

Map View, listede gösterilen hotellerin, harita üzerindeki koordinatlarına göre işaretlenerek, gösterildiği kısımdır.

Priority

Priority, hotellerin önem sırasına göre sıralandığı, genellikle arama motorları ve sonuç listeleme sayfalarında kullanım sıklığını belirlemek ve kullanım kolaylığı sağlamak için sürükle - bırak yöntemiyle çalışmaktadır. Listenin en sağında bulunan (Priority arrows.png) ikonunu sürükleyip, bırakarak sıralamayı anlık olarak güncelleyebilirsiniz.CUBE Agency Modülleri

Cubeagency dashboard.png
Dashboard


 
Cubeagency reservations.png
Reservations

Hotels · Tours · Tickets · Service Reservations

Cubeagency contracts.png
Contracts

Tariff · Contracts · Actions · Allotments


 
Cubeagency accounting.png
Accounting

Transactions · Statements · Invoices · Cash Transfer · Exchanges · Take Over · Salary Payments · Commision Payments · Commision Incomes


Cubeagency reports.png
Reports

Suppliers · Agency · Hotels · Users

 
Cubeagency definitions.png
Definitions

Hotels · Contracts · Agencies · Tours · Suppliers · Transportations · Accounting · Positioning · Photos


Cubeagency users.png
Users

User List · Add New User · User Account

 
Cubeagency system.png
System

Translator · System Health · Logs · About · Help · Settings · IP Blocking


Cubeagency webmanagement.png
Web Management

Agency Tracker

 
Cubeagency 3rdparty.png
3rd Party

Services · Reports · Mapping