Stop Sales

Neptün Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Stop Sales, hotellerle yapmış olduğunuz kontratların satışa kapalı olduğu günlerin yönetildiği modüldür.

Add Stop Sale

Stop Sales modülünde, sağ üst kısımda bulunan Add Stop Sale linki ile erişilebilen bir modüldür.

Bu modülde varolan bir kaydı düzenlemek için doldurmanız gereken alanlar

Alan Durum Özellik Açıklama
Name Zorunlu - Satış durdurma kaydını tanımlayan bir isim giriniz. Kısayol ya da başka modüllerden yapılan yönlendirmelerde bu alanda kontrat adı yazılı gelir.
Hotel Zorunlu - Bağlı olduğu kontratı seçmek için bir hotel seçiniz. Kısayol ya da başka modüllerden yapılan yönlendirmelerde bu alan seçili gelir.
Contract Zorunlu Bağlantılı Satış durdurma kaydının bağlı olduğu kontratı seçiniz. Kısayol ya da başka modüllerden yapılan yönlendirmelerde bu alan seçili gelir.
Hotel Room Zorunlu Bağlantılı Satış durdurma kaydının bağlı olduğu oda tipini seçiniz.

Date Range

Help-hint 48px.png Aşağıdaki alan sayısı artırılabilir. Birden fazla tarih ya da tarih aralığını New Date Range butonu ile oluşturulabilir.
Alan Durum Özellik Açıklama
Date Zorunlu

Çoklu

Bir tarih aralığı ya da sol kutuya bir tarih giriniz. Tarih aralığı girildiği takdirde, o aralığın başlangıç ve bitişi dahil olmak üzere tüm tarihlere kayıt oluşturulur. Sadece sol kutuya tarih girilmesi halinde ise sadece o tarihe giriş yapılır.

Available For

Alan Durum Özellik Açıklama
Continent Opsiyonel - Bu oluşturduğunuz kayıt tüm kıtalar için geçerlidir. Bir kıtadaki acenteye uygulamak için bir kıta seçiniz.
Country Opsiyonel - Bu oluşturduğunuz kayıt tüm ülkeler için geçerlidir. Bir ülkedeki acenteye uygulamak için bir ülke seçiniz.
Agency Group Opsiyonel - Bu oluşturduğunuz kayıt tüm acente grupları için geçerlidir. Bir acente grubundaki acentelere uygulamak için bir grup seçiniz.
Agency Opsiyonel - Bu oluşturduğunuz kayıt tüm acenteler için geçerlidir. Bir acenteye uygulamak için bir acente seçiniz.

Stop Sale Option

Alan Durum Özellik Açıklama
Use for alloments Zorunlu - Kontrata, o tarihte tanımlı bir kontenjan varsa, kontenjanlı satışın da satışının durdurulması için Active (Aktif) olarak işaretleyiniz. Passive (Pasif) kayıtlar, sadece kontenjanı olmayan (On Request) aramalarda fiyat gösterilmez. Önemli Not: Bu ayar garanti kontenjanlara etki etmez. Garanti kontenjanın satışı durdurulamaz.
Notificaiton Date Zorunlu - Kayıt durdurma bildiriminin yapıldığı tarihi bilgi amaçlı seçiniz.

Search Stop Sale

Tanımlı iptal politikalarının listelenmesi için kullanılan araçtır. İki parçadan oluşur, bunlar sırasıyla Calender View ve List View'dir.

Bu modülde varolan bir kaydı aramak için doldurmanız gereken alanlar

Alan Durum Özellik Açıklama
Date Opsiyonel - Bir tarihe göre arama yapmak için bir tarih seçiniz.
Date Range Opsiyonel - Bir tarih aralığına göre arama yapmak için bir seçim yapınız.
Name Opsiyonel - Kayıt adına göre arama yapmak için isim yazınız.
Hotel Filter Opsiyonel Bağlantılı -
Hotel Opsiyonel - Hotel'e göre kayıt aramak için bir hotel seçimi yapınız.
Contracts Opsiyonel Bağlantılı Seçim yapılan hoteldeki kontratlara göre arama yapmak için bir kayıt seçiniz.
Hotel Room Opsiyonel Bağlantılı Seçim yapılan kontrattaki hotel odalarına göre arama yapmak için bir kayıt seçiniz.

Calender View

Listelenen sonuçların takvim üstünde gösterildiği görünümdür. Standart olarak içinde bulunan ay gösterilir. Örnek olarak; şuan yapılan bir aramada Eylül ayı gösterilir. Bulunan her bir kayıt tıklandığında, o kaydı düzenleme modülüne yönlendirme yapılır.

List View

Sonuçların liste halinde görüntülendiği kısımdır. Sırasıyla kaydın adı, hoteli, kontratı, bağlı olduğu oda, tarihi, bildirim tarihi, kontenjan etki durumu ve düzenleme butonu bulunur.

Edit Stop Sale

Stop Sales modülünde, sağ üst kısımda bulunan Add Stop Sale linki ile erişilebilen bir modüldür.

Bu modülde varolan bir kaydı düzenlemek için doldurmanız gereken alanlar

Alan Durum Özellik Açıklama
Name Zorunlu - Satış durdurma kaydını tanımlayan bir isim giriniz.
Date Zorunlu - Kaydın etki etki ettiği tarihi seçiniz.
Use for alloments Zorunlu - Kontrata, o tarihte tanımlı bir kontenjan varsa, kontenjanlı satışın da satışının durdurulması için Active (Aktif) olarak işaretleyiniz. Passive (Pasif) kayıtlar, sadece kontenjanı olmayan (On Request) aramalarda fiyat gösterilmez. Önemli Not: Bu ayar garanti kontenjanlara etki etmez. Garanti kontenjanın satışı durdurulamaz.

CUBE Agency Modülleri

Cubeagency dashboard.png
Dashboard


 
Cubeagency reservations.png
Reservations

Hotels · Tours · Tickets · Service Reservations

Cubeagency contracts.png
Contracts

Tariff · Contracts · Actions · Allotments


 
Cubeagency accounting.png
Accounting

Transactions · Statements · Invoices · Cash Transfer · Exchanges · Take Over · Salary Payments · Commision Payments · Commision Incomes


Cubeagency reports.png
Reports

Suppliers · Agency · Hotels · Users

 
Cubeagency definitions.png
Definitions

Hotels · Contracts · Agencies · Tours · Suppliers · Transportations · Accounting · Positioning · Photos


Cubeagency users.png
Users

User List · Add New User · User Account

 
Cubeagency system.png
System

Translator · System Health · Logs · About · Help · Settings · IP Blocking


Cubeagency webmanagement.png
Web Management

Agency Tracker

 
Cubeagency 3rdparty.png
3rd Party

Services · Reports · Mapping